Z powództwa niestandaryzowanych funduszy inwestycyjnych. Weryfikacja wierzytelności pod kątem przedawnienia.